Enviar al correo electrónico

Kościół pw. Św. Mikołaja

Kolejowa 2, Domaszków

Información

Pierwsza wiadomość o drewnianym kościele parafialnym pochodzi z 1328 r. Obecny kościół zbudowany z kamienia w 1563 r. w stylu późnogotycko-renesansowym, rozbudowany w 1. 1682—83, przebudowany w XVIII w. w stylu barokowym.

Orientowany, murowany, jednonawowy, z trójbocznie zamkniętym, nie wyodrębnionym prezbiterium, nakrytym sklepieniem kolebkowym z lunetami, z wieżą od zachodu. We wnętrzu fragmenty renesansowego malowidła z 2. poł. XVI w., trzy barokowe rzeźbione ołtarze, rokokowa ambona i prospekt organowy z XVIII w.

Galería

Contacto

Kościół pw. Św. Mikołaja

http://parafiadomaszkow.pl

  • Tiempo de visita

    1h

Mapa del viaje

Guide me »