Enviar al correo electrónico

Osolin - ślady osadnictwa

Osolin , Osolin

Información


Walory tych okolic doceniono już tysiące lat temu! Na terenie miejscowości stwierdzono osadnictwo kultury łużyckiej oraz ślady osadnictwa z wczesnego średniowiecza.

Galería

Contacto

Osolin - ślady osadnictwa

http://www.oborniki-slaskie.pl/page/osolin

Información adicional
Mapa del viaje

Guide me »