1 km
50 km
Estrellas
Distancia

Synagogue


It is a brick building in Moorish-Neo-Roman style. The interior of the synagogue was very richly decorated as opposed to exterior decoration. On the blue…

Muzeum Przyrody i Techniki


Muzeum obejmuje obszar 8 hektarów, na którym zlokalizowane są obiekty dwóch zakładów wielkopiecowych.
 Stanowią one doskonałą ilustrację technologicznego rozwoju dziewiętnastowiecznego hutnictwa.
Są tu również inne…

Gród Pędzików


Gród powstał bowiem z pasji do historii, tradycji i wszystkiego, co jest związanie ze średniowieczem.
To wierna replika tamtych osiągnięć w dziedzinie budownictwa.
Zobaczysz…

Pałac Dobieckich


Przepiękny pałac, który warto zobaczyć.
W czasie I wojny światowej spłonął, potem został odbudowany.
W pobliżu znajduje się niewielki park z fontanną. Obecnie mieści…

Zamek w Szydłowie


Dawna rezydencja Szydłowieckich i Radziwiłłów. Jedna z najpiękniejszych wczesnorenesansowych rezydencji magnackich w kraju!
Ze względów obronnych mury zamku wzniesiono na sztucznej wyspie.
Obecnie mieści się…